Today | Last 7 days | Last 30 days Lĩnh vực thông báo
STT Số TBMT Bên giao thầu Tên gói thầu Thời điểm
đăng tải
Thời điểm
đóng thông báo
Trạng thái
1 TBMTVT2018-0093 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
23/05/2018 22/05/2018 Đã đóng
2 TBMTVT2018-0089 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Ống luồn dây điện
Thiết Bị Điện Dân Dụng
21/05/2018 22/05/2018 Đã đóng
3 TBMTVT2018-0088 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
TBVS phục vụ lán trại công nhân.
Phòng Tắm, Thiết Bị Vệ Sinh
21/05/2018 21/05/2018 Đã đóng
4 TBMTVT2018-0087 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
21/05/2018 21/05/2018 Đã đóng
5 TBMTVT2018-0085 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Ống luồn dây điện
Thiết Bị Điện Dân Dụng
18/05/2018 23/05/2018 Đã đóng
6 TBMTVT2018-0081 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
14/05/2018 15/05/2018 Đã đóng
7 TBMTVT2018-0080 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
14/05/2018 13/05/2018 Đã đóng
8 TBMTVT2018-0079 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
CUNG CẤP PHỤ KIỆN PPR GIA CÔNG
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
12/05/2018 13/05/2018 Đã đóng
9 TBMTVT2018-0078 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
CUNG CẤP SƠN
Sơn Nước, Bột trét.
11/05/2018 14/05/2018 Đã đóng
10 TBMTVT2018-0075 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
10/05/2018 10/05/2018 Đã đóng
11 TBMTVT2018-0074 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
10/05/2018 11/05/2018 Đã đóng
12 TBMTVT2018-0073 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
10/05/2018 11/05/2018 Đã đóng
13 TBMTVT2018-0071 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1

08/05/2018 11/05/2018 Đã đóng
14 TBMT2018-0078 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT KẾT CẤU HỆ KHUNG KÈO THÉP MÁI
Thi Công Xây Lắp
08/05/2018 11/05/2018 Đã đóng
15 TBMTVT2018-0068 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
KHU CAO ỐC PHỨC HỢP PHÚ LONG - PHÂN KHU 15A2 (PHẦN HOÀN THIỆN)

07/05/2018 10/05/2018 Đã đóng
16 TBMTVT2018-0064 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1
Thiết bị vệ sinh văn phòng
Phòng Tắm, Thiết Bị Vệ Sinh
07/05/2018 08/05/2018 Đã đóng
17 TBMTVT2018-0063 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
05/05/2018 06/05/2018 Đã đóng
18 TBMTVT2018-0062 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC PHÍA NAM VÀ CĂN HỘ (Charmington La Pointe)
CUNG CẤP ỐNG + PK THÉP
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
04/05/2018 04/05/2018 Đã đóng
19 TBMTVT2018-0061 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
CUNG CẤP PHỤ KIỆN HÀN
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
04/05/2018 05/05/2018 Đã đóng
20 TBMTVT2018-0060 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1
Cung cấp giấy dầu
Cung Cấp Vật Tư Xây Dựng
04/05/2018 06/05/2018 Đã đóng
Trang 1 của 6 / 106