Today | Last 7 days | Last 30 days Lĩnh vực thông báo
STT Số TBMT Bên giao thầu Tên gói thầu Thời điểm
đăng tải
Thời điểm
đóng thông báo
Trạng thái
181 TBMT2017-0012 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC PHÍA NAM VÀ CĂN HỘ (Charmington La Pointe)
Cung cấp thiết bị của hệ thống Âm thanh
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
13/02/2017 23/02/2017 Đã đóng
182 TBMT2017-0010 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC PHÍA NAM VÀ CĂN HỘ (Charmington La Pointe)
Cung cấp và thi công hệ hồ bơi
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
13/01/2017 13/02/2017 Đã đóng
183 TBMT2017-0008 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC PHÍA NAM VÀ CĂN HỘ (Charmington La Pointe)
Cung cấp tủ điện hạ thế
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
07/01/2017 16/01/2017 Đã đóng
184 TBMT2017-0009 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Cung cấp và lắp đặt vách ngăn vệ sinh
Thi Công Xây Lắp
07/01/2017 07/02/2017 Đã đóng
185 TBMT2016-0006 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Cung cấp và thi công hệ cấp số tự động
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
28/12/2016 06/01/2017 Đã đóng
186 TBMT2016-0007 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Thi công đường giao thông kết nối quanh dự án, đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước thải ngoài nhà, hệ thống thoát nước mưa và san nền
Thi Công Xây Lắp
28/12/2016 14/02/2017 Đã đóng
187 TBMT2016-0003 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Cung cấp bộ lưu điện UPS
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
23/12/2016 03/01/2017 Đã đóng
188 TBMT2016-0004 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ASIAN PHAN ĐĂNG LƯU
Cung cấp thiết bị đóng cắt và tủ điện hạ thế
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
23/12/2016 28/12/2016 Đã đóng
189 TBMT2016-0005 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ASIAN PHAN ĐĂNG LƯU
Cung cấp thiết bị hệ Lạnh
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
23/12/2016 28/12/2016 Đã đóng
190 TBMT2016-0002 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Cung cấp và thi công hệ Access control
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
19/12/2016 30/12/2016 Đã đóng
191 TBMT2016-0001 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Cung cấp thiết bị của hệ thống Âm thanh
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
17/12/2016 28/12/2016 Đã đóng
192 TBMT161215-01 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Cung cấp thiết bị của hệ báo cháy tự động
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
15/12/2016 27/12/2016 Đã đóng
193 TBMT161214-01 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Cung cấp và lắp đặt Tổng đài - Tủ phân phối của hệ mạng - điện thoại
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
14/12/2016 26/12/2016 Đã đóng
194 TBMT161213-02 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC PHÍA NAM VÀ CĂN HỘ (Charmington La Pointe)
GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP VÀ INOX
Thi Công Xây Lắp
13/12/2016 17/12/2016 Đã đóng
195 TBMT161209-02 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Thi công đường dây và phòng trạm trung thế
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
09/12/2016 21/12/2016 Đã đóng
196 TBMT161209-03 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Cung cấp và thi công hệ thống Camera
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
09/12/2016 21/12/2016 Đã đóng
Trang 10 của 10 / 196