Today | Last 7 days | Last 30 days Lĩnh vực thông báo
STT Số TBMT Bên giao thầu Tên gói thầu Thời điểm
đăng tải
Thời điểm
đóng thông báo
Trạng thái
21 TBMT2018-0102 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CỬA NHÔM KÍNH, VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM
Thi Công Xây Lắp
06/11/2018 09/11/2018 Đã đóng
22 TBMT2018-0103 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG - VIỄN THÔNG TPHCM
THI CÔNG CHỐNG THẤM
Thi Công Xây Lắp
06/11/2018 10/11/2018 Đã đóng
23 TBMT2018-0101 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG - VIỄN THÔNG TPHCM
CUNG CẤP VÀ THI CÔNG ỐP, LÁT ĐÁ GRANITE
Thi Công Xây Lắp
01/11/2018 05/11/2018 Đã đóng
24 TBMTVT2018-0205 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG
C/c mặt nạ ổ cắm
Thiết Biện Điện Công Nghiệp
29/10/2018 29/10/2018 Đã đóng
25 TBMT2018-0100 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp và thi công hệ Busway
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
29/10/2018 06/11/2018 Đã đóng
26 TBMTVT2018-0201 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Cung cáo Vĩ nhựa thoát nước
Cây Cảnh, Hòn Non Bộ
23/10/2018 30/10/2018 Đã đóng
27 TBMTVT2018-0200 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Cung cấp Vải địa kỹ thuật 7kN
Cây Cảnh, Hòn Non Bộ
23/10/2018 30/10/2018 Đã đóng
28 TBMT2018-0099 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG - VIỄN THÔNG TPHCM
CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT TRẦN THẠCH CAO
Thi Công Xây Lắp
22/10/2018 25/10/2018 Đã đóng
29 TBMTVT2018-0196 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
18/10/2018 18/10/2018 Đã đóng
30 TBMTVT2018-0195 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG
C/C thiết bị vệ sinh Inax
Phòng Tắm, Thiết Bị Vệ Sinh
17/10/2018 22/10/2018 Đã đóng
31 TBMTVT2018-0194 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG
C/c MCB
Thiết Biện Điện Công Nghiệp
17/10/2018 16/10/2018 Đã đóng
32 TBMTVT2018-0193 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1
Cung cấp thép tròn trơn .
Sắt Thép Các Loại
10/10/2018 13/10/2018 Đã đóng
33 TBMT2018-0098 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG - VIỄN THÔNG TPHCM
CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT CỬA GỖ
Thi Công Xây Lắp
09/10/2018 12/10/2018 Đã đóng
34 TBMTVT2018-0192 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
08/10/2018 10/10/2018 Đã đóng
35 TBMT2018-0097 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
CUNG CẤP VÀ THI CÔNG SƠN NƯỚC
Thi Công Xây Lắp
08/10/2018 12/10/2018 Đã đóng
36 TBMT2018-0095 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG - VIỄN THÔNG TPHCM
CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
Thi Công Xây Lắp
06/10/2018 10/10/2018 Đã đóng
37 TBMT2018-0096 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG - VIỄN THÔNG TPHCM
CUNG CẤP VÀ THI CÔNG SƠN NƯỚC
Thi Công Xây Lắp
06/10/2018 11/10/2018 Đã đóng
38 TBMTVT2018-0191 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
05/10/2018 08/10/2018 Đã đóng
39 TBMT2018-0094 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT CỬA THÉP, CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
Thi Công Xây Lắp
05/10/2018 10/10/2018 Đã đóng
40 TBMTVT2018-0189 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp dây kẽm buộc .
Sắt Thép Các Loại
04/10/2018 05/10/2018 Đã đóng
Trang 2 của 10 / 196