Today | Last 7 days | Last 30 days Lĩnh vực thông báo
STT Số TBMT Bên giao thầu Tên gói thầu Thời điểm
đăng tải
Thời điểm
đóng thông báo
Trạng thái
41 TBMTVT2018-0187 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG
Cung cấp dây kẽm buộc .
Sắt Thép Các Loại
27/09/2018 30/09/2018 Đã đóng
42 TBMTVT2018-0186 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
27/09/2018 01/10/2018 Đã đóng
43 TBMTVT2018-0185 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1
Cung cấp đèn chiếu sáng ngoại vi
Thiết Bị Điện Dân Dụng
24/09/2018 27/09/2018 Đã đóng
44 TBMTVT2018-0184 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
24/09/2018 25/09/2018 Đã đóng
45 TBMT2018-0093 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp đầu báo cháy tự động
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
24/09/2018 05/10/2018 Đã đóng
46 TBMTVT2018-0183 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
18/09/2018 17/09/2018 Đã đóng
47 TBMT2018-0092 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp thiết bị đóng cắt và gia công vỏ tủ hạ thế
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
14/09/2018 24/09/2018 Đã đóng
48 TBMTVT2018-0180 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
13/09/2018 13/09/2018 Đã đóng
49 TBMT2018-0091 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
CUNG CẤP VÀ THI CÔNG ỐP, LÁT ĐÁ GRANITE CẦU THANG BỘ
Thi Công Xây Lắp
13/09/2018 18/09/2018 Đã đóng
50 TBMT2018-0090 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
CUNG CẤP CÁC LOẠI BƠM
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
08/09/2018 16/09/2018 Đã đóng
51 TBMTVT2018-0174 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
05/09/2018 04/09/2018 Đã đóng
52 TBMTVT2018-0173 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp thiết bị vệ sinh
Phòng Tắm, Thiết Bị Vệ Sinh
04/09/2018 15/09/2018 Đã đóng
53 TBMT2018-0089 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp các loại quạt
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
28/08/2018 06/09/2018 Đã đóng
54 TBMT2018-0088 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG - VIỄN THÔNG TPHCM
GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT VÁCH KÍNH, CỬA NHÔM KÍNH TRONG NHÀ
Thi Công Xây Lắp
20/08/2018 23/08/2018 Đã đóng
55 TBMT2018-0087 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG - VIỄN THÔNG TPHCM
GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT HỆ VÁCH KÍNH MẶT DỰNG KHUNG NHÔM CHÌM
Thi Công Xây Lắp
17/08/2018 23/08/2018 Đã đóng
56 TBMT2018-0086 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP HÀNG RÀO
Thi Công Xây Lắp
15/08/2018 20/08/2018 Đã đóng
57 TBMTVT2018-0160 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
13/08/2018 12/08/2018 Đã đóng
58 TBMTVT2018-0158 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
10/08/2018 12/08/2018 Đã đóng
59 TBMTVT2018-0157 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
cung cấp nắp chụp che đầu phun
PCCC, Chống Sét
08/08/2018 14/08/2018 Đã đóng
60 TBMTVT2018-0156 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Bê tông đá mi M200
Bê Tông, Vữa Xây
07/08/2018 22/08/2018 Đã đóng
Trang 3 của 10 / 196