Today | Last 7 days | Last 30 days Lĩnh vực thông báo
STT Số TBMT Bên giao thầu Tên gói thầu Thời điểm
đăng tải
Thời điểm
đóng thông báo
Trạng thái
61 TBMTVT2018-0155 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
06/08/2018 05/08/2018 Đã đóng
62 TBMTVT2018-0147 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp ống luồn dây điện PNCVT1807-129
Thiết Bị Điện Dân Dụng
24/07/2018 24/07/2018 Đã đóng
63 TBMTVT2018-0146 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp bê tông tươi dự án Phúc Bảo Minh
Bê Tông, Vữa Xây
24/07/2018 31/07/2018 Đã đóng
64 TBMTVT2018-0145 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
24/07/2018 24/07/2018 Đã đóng
65 TBMT2018-0085 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
CUNG CẤP VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
20/07/2018 01/08/2018 Đã đóng
66 TBMTVT2018-0141 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
12/07/2018 15/07/2018 Đã đóng
67 TBMTVT2018-0135 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
Cung cấp dây kẽm buộc .
Sắt Thép Các Loại
09/07/2018 11/07/2018 Đã đóng
68 TBMT2018-0084 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp và thi công hệ PCCC
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
09/07/2018 01/08/2018 Đã đóng
69 TBMTVT2018-0133 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
C/c Hệ thống ống điện
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
02/07/2018 06/07/2018 Đã đóng
70 TBMTVT2018-0132 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
02/07/2018 01/07/2018 Đã đóng
71 TBMT2018-0083 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MẪU VÀ VĂN PHÒNG BÁN HÀNG DỰ ÁN 12 PHAN VĂN TRỊ
Cung cấp và thi công ME
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
29/06/2018 28/06/2018 Đã đóng
72 TBMTVT2018-0129 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp ống luồn dây điện 750N
Thiết Bị Điện Dân Dụng
26/06/2018 27/06/2018 Đã đóng
73 TBMTVT2018-0126 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
21/06/2018 20/06/2018 Đã đóng
74 TBMT2018-0081 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp và thi công hệ thống điện - điện nhẹ (Mời thầu lần 2)
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
21/06/2018 01/07/2018 Đã đóng
75 TBMT2018-0082 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp và thi công hệ cấp thoát nước (Mời thầu lần 2)
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
21/06/2018 01/07/2018 Đã đóng
76 TBMTVT2018-0124 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
20/06/2018 20/06/2018 Đã đóng
77 TBMTVT2018-0122 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp phụ kiện và ống PPR
Cấp Thoát Nước, Ống Cống, Ống Thép, Ống PVC
19/06/2018 08/07/2018 Đã đóng
78 TBMT2018-0080 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD (GIAI ĐOẠN 1)
CUNG CẤP VÀ GIA CÔNG LẮP ĐẶT CÁC CẤU KIỆN THÉP VÀ INOX
Thi Công Xây Lắp
15/06/2018 19/06/2018 Đã đóng
79 TBMTVT2018-0113 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
12/06/2018 12/06/2018 Đã đóng
80 TBMTVT2018-0111 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
12/06/2018 12/06/2018 Đã đóng
Trang 4 của 10 / 196