Today | Last 7 days | Last 30 days Lĩnh vực thông báo
STT Số TBMT Bên giao thầu Tên gói thầu Thời điểm
đăng tải
Thời điểm
đóng thông báo
Trạng thái
81 TBMTVT2018-0110 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
07/06/2018 08/06/2018 Đã đóng
82 TBMTVT2018-0108 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
05/06/2018 05/06/2018 Đã đóng
83 TBMTVT2018-0107 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
05/06/2018 06/06/2018 Đã đóng
84 TBMTVT2018-0102 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
28/05/2018 30/05/2018 Đã đóng
85 TBMTVT2018-0101 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
28/05/2018 28/05/2018 Đã đóng
86 TBMTVT2018-0100 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
28/05/2018 28/05/2018 Đã đóng
87 TBMTVT2018-0097 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC PHÍA NAM VÀ CĂN HỘ (Charmington La Pointe)
GẠCH ỐP LÁT TIENSA001-ĐỒNG TÂM
Gạch Ốp Lát, Ván Lót Sàn
28/05/2018 31/05/2018 Đã đóng
88 TBMTVT2018-0096 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp ống luồn dây điện
Thiết Bị Điện Dân Dụng
25/05/2018 03/06/2018 Đã đóng
89 TBMTVT2018-0095 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
CUNG CẤP THANG MÁNG CÁP
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
24/05/2018 29/05/2018 Đã đóng
90 TBMT2018-0079 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
VP THUẬN VIỆT
PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN
Thiết bị vi tính - Hạ tầng mạng máy tính
24/05/2018 29/05/2018 Đã đóng
91 TBMTVT2018-0093 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
23/05/2018 22/05/2018 Đã đóng
92 TBMTVT2018-0091 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1
Cung cấp quạt văn phòng
Thiết Bị Điện Dân Dụng
22/05/2018 28/05/2018 Đã đóng
93 TBMTVT2018-0089 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Ống luồn dây điện
Thiết Bị Điện Dân Dụng
21/05/2018 22/05/2018 Đã đóng
94 TBMTVT2018-0088 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
TBVS phục vụ lán trại công nhân.
Phòng Tắm, Thiết Bị Vệ Sinh
21/05/2018 21/05/2018 Đã đóng
95 TBMTVT2018-0087 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
21/05/2018 21/05/2018 Đã đóng
96 TBMTVT2018-0086 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Tấm cách nhiệt XPS
Cách Âm, Cách Nhiêt
18/05/2018 31/05/2018 Đã đóng
97 TBMTVT2018-0085 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Ống luồn dây điện
Thiết Bị Điện Dân Dụng
18/05/2018 10/06/2018 Đã đóng
98 TBMTVT2018-0081 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
14/05/2018 15/05/2018 Đã đóng
99 TBMTVT2018-0080 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
14/05/2018 13/05/2018 Đã đóng
100 TBMTVT2018-0079 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
CUNG CẤP PHỤ KIỆN PPR GIA CÔNG
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
12/05/2018 13/05/2018 Đã đóng
Trang 5 của 10 / 196