Today | Last 7 days | Last 30 days Lĩnh vực thông báo
STT Số TBMT Bên giao thầu Tên gói thầu Thời điểm
đăng tải
Thời điểm
đóng thông báo
Trạng thái
101 TBMTVT2018-0078 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
CUNG CẤP SƠN
Sơn Nước, Bột trét.
11/05/2018 14/05/2018 Đã đóng
102 TBMTVT2018-0075 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
10/05/2018 10/05/2018 Đã đóng
103 TBMTVT2018-0074 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
10/05/2018 11/05/2018 Đã đóng
104 TBMTVT2018-0073 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
10/05/2018 11/05/2018 Đã đóng
105 TBMTVT2018-0071 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1

08/05/2018 11/05/2018 Đã đóng
106 TBMT2018-0078 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT KẾT CẤU HỆ KHUNG KÈO THÉP MÁI
Thi Công Xây Lắp
08/05/2018 11/05/2018 Đã đóng
107 TBMTVT2018-0068 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
KHU CAO ỐC PHỨC HỢP PHÚ LONG - PHÂN KHU 15A2 (PHẦN HOÀN THIỆN)

07/05/2018 10/05/2018 Đã đóng
108 TBMTVT2018-0064 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1
Thiết bị vệ sinh văn phòng
Phòng Tắm, Thiết Bị Vệ Sinh
07/05/2018 08/05/2018 Đã đóng
109 TBMTVT2018-0063 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
05/05/2018 06/05/2018 Đã đóng
110 TBMTVT2018-0062 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC PHÍA NAM VÀ CĂN HỘ (Charmington La Pointe)
CUNG CẤP ỐNG + PK THÉP
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
04/05/2018 04/05/2018 Đã đóng
111 TBMTVT2018-0061 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
CUNG CẤP PHỤ KIỆN HÀN
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
04/05/2018 05/05/2018 Đã đóng
112 TBMTVT2018-0060 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1
Cung cấp giấy dầu
Cung Cấp Vật Tư Xây Dựng
04/05/2018 06/05/2018 Đã đóng
113 TBMTVT2018-0058 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC PHÍA NAM VÀ CĂN HỘ (Charmington La Pointe)
Bột chà ron
Cung Cấp Vật Tư Xây Dựng
04/05/2018 08/05/2018 Đã đóng
114 TBMTVT2018-0056 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
04/05/2018 04/05/2018 Đã đóng
115 TBMTVT2018-0055 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
CUNG CẤP PHỤ KIỆN REN - SIAM THÁI LAN
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
04/05/2018 03/05/2018 Đã đóng
116 TBMTVT2018-0053 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
Cung cấp dây kẽm buộc .
Sắt Thép Các Loại
04/05/2018 09/05/2018 Đã đóng
117 TBMTVT2018-0051 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
04/05/2018 04/05/2018 Đã đóng
118 TBMTVT2018-0050 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1
Cung cấp gạch trồng cỏ 8 lỗ
Hạ tầng kỹ thuật
03/05/2018 03/05/2018 Đã đóng
119 TBMTVT2018-0045 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
CUNG CẤP ỐNG + PK CPVC - Nhãn Hiệu Minh Hùng
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
03/05/2018 02/05/2018 Đã đóng
120 TBMTVT2018-0040 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
Cung cấp thép xây dựng
Cung Cấp Vật Tư Xây Dựng
27/04/2018 02/05/2018 Đã đóng
Trang 6 của 10 / 196