Today | Last 7 days | Last 30 days Lĩnh vực thông báo
STT Số TBMT Bên giao thầu Tên gói thầu Thời điểm
đăng tải
Thời điểm
đóng thông báo
Trạng thái
121 TBMTVT2018-0032 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1
CUNG CẤP ỐNG HDPE
Cung Cấp Vật Tư Xây Dựng
20/04/2018 01/05/2018 Đã đóng
122 TBMTVT2018-0026 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1
Đèn chiếu sáng văn phòng
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
20/04/2018 19/04/2018 Đã đóng
123 TBMTVT2018-0024 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG
Cung cấp thép xây dựng
Cung Cấp Vật Tư Xây Dựng
10/04/2018 11/04/2018 Đã đóng
124 TBMT2018-0077 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG - VIỄN THÔNG TPHCM
CUNG CẤP VÀ THI CÔNG CÁP DỰ ỨNG LỰC
Thi Công Xây Lắp
10/04/2018 14/04/2018 Đã đóng
125 TBMTVT2018-0023 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Thép xây dựng
Cung Cấp Vật Tư Xây Dựng
09/04/2018 09/04/2018 Đã đóng
126 TBMTVT2018-0022 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GMALL
Cung cấp thép xây dựng
Cung Cấp Vật Tư Xây Dựng
06/04/2018 07/04/2018 Đã đóng
127 TBMT2018-0075 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG - VIỄN THÔNG TPHCM
THI CÔNG CHỐNG MỐI
Thi Công Xây Lắp
30/03/2018 04/04/2018 Đã đóng
128 TBMT2018-0076 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD (GIAI ĐOẠN 1)
THI CÔNG CHỐNG MỐI
Thi Công Xây Lắp
30/03/2018 04/04/2018 Đã đóng
129 TBMT2018-0074 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG - VIỄN THÔNG TPHCM
Thi công chống thấm đáy nền sàn hầm 2
Thi Công Xây Lắp
28/03/2018 02/04/2018 Đã đóng
130 TBMT2018-0071 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD (GIAI ĐOẠN 1)
Cung cấp và thi công hệ thống tưới nước cảnh quan cho dự án
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
15/01/2018 23/01/2018 Đã đóng
131 TBMT2018-0069 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD (GIAI ĐOẠN 1)
Cung cấp Van hệ cấp thoát nước & Van hệ phòng cháy chữa cháy
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
13/01/2018 21/01/2018 Đã đóng
132 TBMT2018-0070 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD (GIAI ĐOẠN 1)
Thi công trạm biến áp
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
13/01/2018 21/01/2018 Đã đóng
133 TBMT2018-0068 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD (GIAI ĐOẠN 1)
Cung cấp thiết bị hệ thống báo cháy tự động
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
09/01/2018 17/01/2018 Đã đóng
134 TBMT2017-0067 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 677
Thanh lý tài sản thiết bị thi công cơ giới
Hạ tầng kỹ thuật
29/12/2017 04/01/2018 Đã đóng
135 TBMT2017-0063 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD (GIAI ĐOẠN 1)
Cung cấp Bơm PCCC & Bơm CTN
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
27/12/2017 29/12/2017 Đã đóng
136 TBMT2017-0064 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD (GIAI ĐOẠN 1)
Cung cấp và thi công hệ điện - điện nhẹ
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
27/12/2017 30/12/2017 Đã đóng
137 TBMT2017-0065 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD (GIAI ĐOẠN 1)
Cung cấp và thi công hệ cấp thoát nước
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
27/12/2017 30/12/2017 Đã đóng
138 TBMT2017-0066 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD (GIAI ĐOẠN 1)
Cung cấp và thi công hệ phòng cháy chữa cháy
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
27/12/2017 30/12/2017 Đã đóng
139 TBMT2017-0059 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD (GIAI ĐOẠN 1)
Cung cấp các thiết bị của tủ trung thế
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
26/12/2017 28/12/2017 Đã đóng
140 TBMT2017-0060 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD (GIAI ĐOẠN 1)
Cung cấp máy biến áp
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
26/12/2017 28/12/2017 Đã đóng
Trang 7 của 10 / 196