Today | Last 7 days | Last 30 days Lĩnh vực thông báo
STT Số TBMT Bên giao thầu Tên gói thầu Thời điểm
đăng tải
Thời điểm
đóng thông báo
Trạng thái
161 TBMT2017-0041 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG - VIỄN THÔNG TPHCM
Cung cấp máy biến áp khô
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
18/07/2017 03/08/2017 Đã đóng
162 TBMT2017-0038 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC PHÍA NAM VÀ CĂN HỘ (Charmington La Pointe)
SẢN XUẤT VÀ LẮP ĐẶT CỬA GỖ, CỬA GỖ CHỐNG CHÁY
Thi Công Xây Lắp
15/07/2017 20/07/2017 Đã đóng
163 TBMT2017-0039 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC PHÍA NAM VÀ CĂN HỘ (Charmington La Pointe)
SẢN XUẤT VÀ LẮP ĐẶT CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
Thi Công Xây Lắp
15/07/2017 20/07/2017 Đã đóng
164 TBMT2017-0037 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG - VIỄN THÔNG TPHCM
Cung cấp và thi công hệ PCCC
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
12/07/2017 03/08/2017 Đã đóng
165 TBMT2017-0036 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG - VIỄN THÔNG TPHCM
Cung cấp và thi công hệ Điện- điện nhẹ và hệ cấp - thoát nước
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
10/07/2017 24/07/2017 Đã đóng
166 TBMT2017-0035 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP LAN CAN CẦU THANG, ĐAN MƯƠNG THU NƯỚC, HÀNG RÀO, KHUNG LAVABOL VÀ THANG LEO
Thi Công Xây Lắp
04/07/2017 11/07/2017 Đã đóng
167 TBMT2017-0034 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
CUNG CẤP VẬT TƯ & THI CÔNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CẢNH QUAN
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
03/07/2017 14/07/2017 Đã đóng
168 TBMT2017-0033 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Cung cấp và lắp đặt trần thạch cao
Thi Công Xây Lắp
22/06/2017 27/06/2017 Đã đóng
169 TBMT2017-0032 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT VÁCH CHÌ , CỬA BỌC CHÌ, VÁCH KÍNH CHÌ QUAN SÁT VÀ VÁCH THẠCH CAO HOÀN THIỆN BÊN NGOÀI VÁCH CHÌ
Thi Công Xây Lắp
09/06/2017 16/06/2017 Đã đóng
170 TBMT2017-0030 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Cung cấp và lắp đặt trần sợi khoáng
Thi Công Xây Lắp
16/05/2017 23/05/2017 Đã đóng
171 TBMT2017-0023 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC PHÍA NAM VÀ CĂN HỘ (Charmington La Pointe)
Thi công đường dây và phòng trạm trung thế
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
27/04/2017 08/05/2017 Đã đóng
172 TBMT2017-0021 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Gia công và lắp đặt kết cấu thép cầu nối; mái phòng đa năng; ram dốc và khung bảo vệ sàn đậu trực thăng
Thi Công Xây Lắp
22/03/2017 28/03/2017 Đã đóng
173 TBMT2017-0022 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC PHÍA NAM VÀ CĂN HỘ (Charmington La Pointe)
CUNG CẤP VÀ THI CÔNG ỐP, LÁT SÀN GỖ
Thi Công Xây Lắp
22/03/2017 30/03/2017 Đã đóng
174 TBMT2017-0018 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
Dự Án 1300
Thi công sơn nền tầng hầm và tầng 1 bằng sơn Epoxy
Thi Công Xây Lắp
07/03/2017 11/03/2017 Đã đóng
175 TBMT2017-0019 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ QUẬN 12
Vệ sinh công nghiệp
Vệ sinh công nghiệp
07/03/2017 15/03/2017 Đã đóng
176 TBMT2017-0017 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
Dự Án 1300
CUNG CẤP VÀ THI CÔNG ỐP, LÁT SÀN GỖ CHO DỰ ÁN 1330 CĂN HỘ, KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM, QUẬN 2
Thi Công Xây Lắp
28/02/2017 09/03/2017 Đã đóng
177 TBMT2017-0016 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC PHÍA NAM VÀ CĂN HỘ (Charmington La Pointe)
Cung cấp thiết bị hệ thống Camera
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
20/02/2017 02/03/2017 Đã đóng
178 TBMT2017-0015 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC PHÍA NAM VÀ CĂN HỘ (Charmington La Pointe)
Cung cấp các loại Van cho hệ PCCC và cấp thoát nước
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
17/02/2017 27/02/2017 Đã đóng
179 TBMT2017-0013 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC PHÍA NAM VÀ CĂN HỘ (Charmington La Pointe)
Cung cấp Quạt công nghiệp
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
14/02/2017 28/02/2017 Đã đóng
180 TBMT2017-0011 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC PHÍA NAM VÀ CĂN HỘ (Charmington La Pointe)
Cung cấp thiết bị của hệ báo cháy tự động
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
13/02/2017 23/02/2017 Đã đóng
Trang 9 của 10 / 196