Thông tin chung

Số TMBT TBMT2018-0102 Ngày lập 06/11/2018
Lĩnh vực thông báo Thi Công Xây Lắp Hình thức đấu thầu Đấu thầu rộng rãi
Bên mời thầu Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
Tên dự án CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Tên gói thầu GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CỬA NHÔM KÍNH, VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM
Phương thức hợp đồng Nhân công & Vật tư & Máy thi công
Nội dung - yêu cầu kỹ thuật

Dự án: CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH

Địa điểm: Số 47/67 (Số mới 33) LƯƠNG MINH NGUYỆT, PHƯỜNG TÂN THỚI HÒA, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM

Gói thầu: GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CỬA NHÔM KÍNH, VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM.

Mô tả nội dung gói thầu:

- Vách kính khung nhôm ngoài nhà: 3.000 m2

- Vách kính khung nhôm, cửa nhôm kính trong nhà: 6.300 m2

 

Ngày Thông Báo Đăng Ký Tham Gia Dự Thầu

Thời gian thông báo từ ngày 06/11/2018 Đến ngày 09/11/2018
Địa điểm thông báo dauthau.thuanviet.com.vn

Ngày Phát Hành HSMT

Ngày phát hành HSMT 13/11/2018 Đến ngày 20/11/2018
Địa chỉ nhận HSMT dauthau.thuanviet.com.vn

Mở thầu

Địa điểm mở thầu dauthau.thuanviet.com.vn Giá gói thầu 0
Thời gian mở thầu 21/11/2018 Ngày kết thúc xét thầu 27/11/2018
Số tiền bằng chữ Không đồng

Đảm bảo dự thầu

Hình thức đảm bảo Không Số ngày thực hiện hợp đồng(ngày) 0
Số tiền đảm bảo dự thầu 0 Ngày hết hạn DBDT
Số tiền bằng chữ Không đồng

File đính kèm thông báo

Tên tài liệu Người upload Ngày upload
File Name File Size Người upload Ngày upload