Thông tin chung

Số TMBT TBMT2018-0103 Ngày lập 06/11/2018
Lĩnh vực thông báo Thi Công Xây Lắp Hình thức đấu thầu Đấu thầu rộng rãi
Bên mời thầu Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
Tên dự án NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG - VIỄN THÔNG TPHCM
Tên gói thầu THI CÔNG CHỐNG THẤM
Phương thức hợp đồng Nhân công & Vật tư & Máy thi công
Nội dung - yêu cầu kỹ thuật

Dự án: NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG - VIỄN THÔNG TP.HCM

Địa điểm: LÔ H2, KHU A, KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM THÀNH PHỐ, PHƯỜNG TÂN PHONG, QUẬN 7, TP.HCM

Gói thầu: THI CÔNG CHỐNG THẤM

Mô tả nội dung gói thầu: Thi công chống thấm 5800m2 cho toàn dự án

Ngày Thông Báo Đăng Ký Tham Gia Dự Thầu

Thời gian thông báo từ ngày 07/11/2018 Đến ngày 10/11/2018
Địa điểm thông báo dauthau.thuanviet.com.vn

Ngày Phát Hành HSMT

Ngày phát hành HSMT 14/11/2018 Đến ngày 20/11/2018
Địa chỉ nhận HSMT dauthau.thuanviet.com.vn

Mở thầu

Địa điểm mở thầu dauthau.thuanviet.com.vn Giá gói thầu 0
Thời gian mở thầu 21/11/2018 Ngày kết thúc xét thầu 26/11/2018
Số tiền bằng chữ Không đồng

Đảm bảo dự thầu

Hình thức đảm bảo Không Số ngày thực hiện hợp đồng(ngày) 0
Số tiền đảm bảo dự thầu 0 Ngày hết hạn DBDT
Số tiền bằng chữ Không đồng

File đính kèm thông báo

Tên tài liệu Người upload Ngày upload
File Name File Size Người upload Ngày upload