Thông tin chung

Số TMBT TBMT2018-0106 Ngày lập 03/12/2018
Lĩnh vực thông báo Hạ tầng kỹ thuật Hình thức đấu thầu Đấu thầu rộng rãi
Bên mời thầu Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
Tên dự án NHÀ MÁY TANIFOOD (GIAI ĐOẠN 1)
Tên gói thầu Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 100 m3/ngày đêm
Phương thức hợp đồng Trọn gói
Nội dung - yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng, cung cấp, lặt đặt, vận hành, chuyển giao công nghệ là 03 tháng (xây dựng: 2 tháng, lắp đặt thiết bị: 1 tháng) kề từ ngày nhận mặt bằng thi công.

Bảo hành 12 tháng

Ngày Thông Báo Đăng Ký Tham Gia Dự Thầu

Thời gian thông báo từ ngày 03/12/2018 Đến ngày 03/12/2018
Địa điểm thông báo dauthau.thuanviet.com.vn

Ngày Phát Hành HSMT

Ngày phát hành HSMT 03/12/2018 Đến ngày 03/12/2018
Địa chỉ nhận HSMT dauthau.thuanviet.com.vn

Mở thầu

Địa điểm mở thầu dauthau.thuanviet.com.vn Giá gói thầu 0
Thời gian mở thầu 03/12/2018 Ngày kết thúc xét thầu 03/12/2018
Số tiền bằng chữ Không đồng

Đảm bảo dự thầu

Hình thức đảm bảo Không Số ngày thực hiện hợp đồng(ngày) 90
Số tiền đảm bảo dự thầu 0 Ngày hết hạn DBDT
Số tiền bằng chữ Không đồng

File đính kèm thông báo

Tên tài liệu Người upload Ngày upload
File Name File Size Người upload Ngày upload