Thông tin chung

Số TMBT TBMT2018-0107 Ngày lập 13/12/2018
Lĩnh vực thông báo Thi Công Xây Lắp Hình thức đấu thầu Đấu thầu rộng rãi
Bên mời thầu Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
Tên dự án CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Tên gói thầu CUNG CẤP VÀ THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO
Phương thức hợp đồng Nhân công & Vật tư & Máy thi công
Nội dung - yêu cầu kỹ thuật

Dự án: CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH

Địa điểm:  47/67 (số mới 33) LƯƠNG MINH NGHUYỆT, P.TÂN THỚI HOÀ, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM

Gói thầu: CUNG CẤP VÀ THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO

Mô tả nội dung gói thầu:

- Trần thạch cao khung chìm: 23.000 m2

- Trần thạch cao khung nổi: 1.250 m2

- Nắp thăm: 1.000 cái

Ngày Thông Báo Đăng Ký Tham Gia Dự Thầu

Thời gian thông báo từ ngày 13/12/2018 Đến ngày 22/12/2018
Địa điểm thông báo dauthau.thuanviet.com.vn

Ngày Phát Hành HSMT

Ngày phát hành HSMT 24/12/2018 Đến ngày 28/12/2018
Địa chỉ nhận HSMT dauthau.thuanviet.com.vn

Mở thầu

Địa điểm mở thầu dauthau.thuanviet.com.vn Giá gói thầu 0
Thời gian mở thầu 29/12/2018 Ngày kết thúc xét thầu 02/01/2019
Số tiền bằng chữ Không đồng

Đảm bảo dự thầu

Hình thức đảm bảo Không Số ngày thực hiện hợp đồng(ngày) 0
Số tiền đảm bảo dự thầu 0 Ngày hết hạn DBDT
Số tiền bằng chữ Không đồng

File đính kèm thông báo

Tên tài liệu Người upload Ngày upload
File Name File Size Người upload Ngày upload