Thông tin chung

Số TMBT TBMT2018-0108 Ngày lập 14/12/2018
Lĩnh vực thông báo Thi Công Xây Lắp Hình thức đấu thầu Đấu thầu rộng rãi
Bên mời thầu Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
Tên dự án CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Tên gói thầu CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT CỬA GỖ, CỬA GỖ CHỐNG CHÁY
Phương thức hợp đồng Nhân công & Vật tư & Máy thi công
Nội dung - yêu cầu kỹ thuật

Dự án: CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH

Địa điểm:  47/67 (số mới 33) LƯƠNG MINH NGHUYỆT, P.TÂN THỚI HOÀ, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM

Gói thầu: CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT CỬA GỖ, CỬA GỖ CHỐNG CHÁY

Mô tả nội dung gói thầu:

- Cung cấp và lắp đặt cửa đi gỗ chống cháy 70 phút: 625 bộ

- Cung cấp và lắp đặt cửa đi gỗ: 1369 bộ

Ngày Thông Báo Đăng Ký Tham Gia Dự Thầu

Thời gian thông báo từ ngày 14/12/2018 Đến ngày 18/12/2018
Địa điểm thông báo dauthau.thuanviet.com.vn

Ngày Phát Hành HSMT

Ngày phát hành HSMT 21/12/2018 Đến ngày 28/12/2018
Địa chỉ nhận HSMT dauthau.thuanviet.com.vn

Mở thầu

Địa điểm mở thầu dauthau.thuanviet.com.vn Giá gói thầu 0
Thời gian mở thầu 31/12/2018 Ngày kết thúc xét thầu 05/01/2019
Số tiền bằng chữ Không đồng

Đảm bảo dự thầu

Hình thức đảm bảo Không Số ngày thực hiện hợp đồng(ngày) 0
Số tiền đảm bảo dự thầu 0 Ngày hết hạn DBDT
Số tiền bằng chữ Không đồng

File đính kèm thông báo

Tên tài liệu Người upload Ngày upload
File Name File Size Người upload Ngày upload