Thông tin chung

Số TMBT TBMTVT2018-0205 Ngày lập 29/10/2018
Lĩnh vực thông báo Cung Cấp Vật Tư Xây Dựng Người lập Nguyễn Ngọc Hùng
Bên mời thầu Công ty TNHH XDTM Thuận Việt Tên gói thầu C/c mặt nạ ổ cắm
Công trình NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG Số gói thầu SSG2VT1810-077
Ngày mở thầu 29/10/2018 Ngày kết thúc xét thầu 29/10/2018
Ngày kết thúc nộp báo giá 29/10/2018 Phương thức đấu giá Giấu kín
Mô tả nội dung gói thầu

Cung cấp công tắc mặt nạ ổ cắm shneider .

Chi tiết vật tư báo giá

STT Mã vật tư Tên vật tư Đơn vị tính Tên nhà sản xuất Mã vật tư nhà sản xuất Số lượng
1 COTA.CSL.1 Công tắc 1 chiều size L cái SCHNEIDER 17.00
2 COTA.CSS.1 Công tắc 1 chiều size S cái SCHNEIDER 411.00
3 COTA.CSS.2 Công tắc 2 chiều size S cái SCHNEIDER 60.00
4 MACT.1 Mặt 1 công tắc cái SCHNEIDER 85.00
5 MACT.2 Mặt 2 công tắc cái 175.00
6 MACT.3 Mặt 3 công tắc cái 29.00
7 MANA.COCCNUOC Mặt nạ cho ổ cắm chống nước cái SCHNEIDER 26.00
8 MANA.COCDASAN Mặt nạ cho ổ cắm đôi âm sàn cái SCHNEIDER 21.00
9 OCAD.CSL.3 Ổ cắm đôi 3 chấu size L cái SCHNEIDER 47.00
10 OCMD3C Ổ cắm đôi 3 chấu cái 916.00

File hồ sơ mời thầu

Tên tài liệu Người upload Ngày upload