Thông tin chung

Số TMBT TBMTVT2018-0210 Ngày lập 07/11/2018
Lĩnh vực thông báo Cung Cấp Vật Tư Xây Dựng Người lập Nguyễn Trường Giang
Bên mời thầu Công ty TNHH XDTM Thuận Việt Tên gói thầu Cung cấp thép xây dựng
Công trình NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG Số gói thầu SSG2VT1811-022
Ngày mở thầu 07/11/2018 Ngày kết thúc xét thầu 17/11/2018
Ngày kết thúc nộp báo giá 17/11/2018 Phương thức đấu giá Giấu kín
Mô tả nội dung gói thầu

- Thép Pomina CB400 .

- Đơn giá bao gồm chi phí vận chuyển , không bao gồm chi phí cẩu bốc dở hàng .

- Địa điểm giao hàng : Công trình Nhà Làm Việc Viễn Thông Q7 .

Chi tiết vật tư báo giá

STT Mã vật tư Tên vật tư Đơn vị tính Tên nhà sản xuất Mã vật tư nhà sản xuất Số lượng
1 D10 Thép thanh vằn D10 kg Pomina CB400-V 14943.00
2 D14 Thép thanh vằn D14 kg Pomina CB400-V 1982.00
3 D16 Thép thanh vằn D16 kg Pomina CB400-V 2218.00
4 D18 Thép thanh vằn D18 kg Pomina CB400-V 4680.00
5 D20 Thép thanh vằn D20 kg Pomina CB400-V 4624.00
6 D8 Thép cuộn D8 kg Pomina CB240-T 800.00

File hồ sơ mời thầu

Tên tài liệu Người upload Ngày upload
KL thép 07-11 CT Viễn Thông Q7.xlsx 13.25 KB Nguyễn Trường Giang 07/11/2018 02:27:16 PM Tải về