Thông tin chung

Số TMBT TBMTVT2018-0211 Ngày lập 15/11/2018
Lĩnh vực thông báo Cung Cấp Vật Tư Xây Dựng Người lập Trịnh Thị Hằng
Bên mời thầu Công ty TNHH XDTM Thuận Việt Tên gói thầu ĐÈN SÂN VƯỜN
Công trình NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1 Số gói thầu SSG2VT1811-034
Ngày mở thầu 14/11/2018 Ngày kết thúc xét thầu 15/11/2018
Ngày kết thúc nộp báo giá 14/11/2018 Phương thức đấu giá Giấu kín
Mô tả nội dung gói thầu

Chi tiết vật tư báo giá

STT Mã vật tư Tên vật tư Đơn vị tính Tên nhà sản xuất Mã vật tư nhà sản xuất Số lượng
1 BODE.NLMTDOI Bộ đèn năng lượng mặt trời đôi (Tấm năng lượng 120W+Đèn Led 120W+Bình ắc quy+bộ điều khiển) bộ 2.00
2 BODE.NLMTDON Bộ đèn năng lượng mặt trời đơn (Tấm năng lượng 120W+Đèn Led 120W+Bình ắc quy+bộ điều khiển) bộ 21.00
3 CADE.DKIEU Cần đèn đơn kiểu cái 21.00
4 CADE.DOIKIEU Cần đèn đôi kiểu cái 2.00
5 KHCH.PNLMTKEP Khung chứa pin năng lượng mặt trời kép khung 23.00
6 KHMO.TMHDHDSDTLD.247 Khung móng trụ M24x750 hàn định hình,3 đai sắt D10,8 tán,8 long đền bộ 23.00
7 TRDE.CSSTK.8 Trụ đèn CS STK cao 8m Trụ 23.00

File hồ sơ mời thầu

Tên tài liệu Người upload Ngày upload