Thông tin chung

Số TMBT TBMTVT2018-0212 Ngày lập 16/11/2018
Lĩnh vực thông báo Cung Cấp Vật Tư Xây Dựng Người lập Nguyễn Trường Giang
Bên mời thầu Công ty TNHH XDTM Thuận Việt Tên gói thầu Cung cấp thép V50 mạ kẽm nhúng nóng
Công trình NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1 Số gói thầu SSGVT1811-076
Ngày mở thầu 16/11/2018 Ngày kết thúc xét thầu 26/11/2018
Ngày kết thúc nộp báo giá 26/11/2018 Phương thức đấu giá Giấu kín
Mô tả nội dung gói thầu

- Thép V50*50*3mm và V50*50*5mm hàng tổ hợp mạ kẽm nhúng nóng .

- Địa điểm giao hàng : Công trình nhà máy TaniFood 

                                    QL22B , Ấp Bên Mương, Gò Dầu, Tây Ninh .

- Đơn giá bao gồm chi phí gia công mạ nhúng nóng , vận chuyển và bốc dở hàng xuống tại công trình .

 

Chi tiết vật tư báo giá

STT Mã vật tư Tên vật tư Đơn vị tính Tên nhà sản xuất Mã vật tư nhà sản xuất Số lượng
1 THV.50.50.3 Thép V50x50x3mm kg 115.00
2 THV.50.50.5 Thép V 50x50x5mm kg 1000.00

File hồ sơ mời thầu

Tên tài liệu Người upload Ngày upload
KL ĐH 16-11 Tanifood thép V50.xlsx 12.12 KB Nguyễn Trường Giang 16/11/2018 04:44:30 PM Tải về