Thông tin chung

Số TMBT TBMTVT2018-0218 Ngày lập 27/11/2018
Lĩnh vực thông báo Cung Cấp Vật Tư Xây Dựng Người lập Nguyễn Trường Giang
Bên mời thầu Công ty TNHH XDTM Thuận Việt Tên gói thầu Cung cấp thép V50 mạ kẽm nhúng nóng
Công trình NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1 Số gói thầu SSGVT1811-111
Ngày mở thầu 27/11/2018 Ngày kết thúc xét thầu 19/12/2018
Ngày kết thúc nộp báo giá 19/12/2018 Phương thức đấu giá Giấu kín
Mô tả nội dung gói thầu

Thép V50 nhúng kẽm .

Chi tiết vật tư báo giá

STT Mã vật tư Tên vật tư Đơn vị tính Tên nhà sản xuất Mã vật tư nhà sản xuất Số lượng
1 THV.50.50.5 Thép V 50x50x5mm kg 1300.00

File hồ sơ mời thầu

Tên tài liệu Người upload Ngày upload
KL ĐH 16-11 Tanifood thép V50 BS.xlsx 11.98 KB Nguyễn Trường Giang 27/11/2018 01:28:24 PM Tải về