Thông tin chung

Số TMBT TBMTVT2018-0221 Ngày lập 03/12/2018
Lĩnh vực thông báo Cung Cấp Vật Tư Xây Dựng Người lập Nguyễn Trường Giang
Bên mời thầu Công ty TNHH XDTM Thuận Việt Tên gói thầu Cung cấp thép xây dựng
Công trình CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH Số gói thầu SSG2VT1812-004
Ngày mở thầu 03/12/2018 Ngày kết thúc xét thầu 10/12/2018
Ngày kết thúc nộp báo giá 10/12/2018 Phương thức đấu giá Giấu kín
Mô tả nội dung gói thầu

Chi tiết vật tư báo giá

STT Mã vật tư Tên vật tư Đơn vị tính Tên nhà sản xuất Mã vật tư nhà sản xuất Số lượng
1 D10 Thép thanh vằn D10 kg 90959.00
2 D12 Thép thanh vằn D12 kg 49353.00
3 D14 Thép thanh vằn D14 kg 30579.00
4 D16 Thép thanh vằn D16 kg 59525.00
5 D20 Thép thanh vằn D20 kg 20807.00
6 D25 Thép thanh vằn D25 kg Việt Mỹ 7973.00
7 D28 Thép thanh vằn D28 kg 2510.00
8 D6 Thép cuộn D6 kg 400.00
9 D6 Thép cuộn D6 kg Việt Mỹ CB240-T 1084.00
10 D8 Thép cuộn D8 kg 8456.00

File hồ sơ mời thầu

Tên tài liệu Người upload Ngày upload
KL thép PBM 1-12.xlsx 12.93 KB Nguyễn Trường Giang 03/12/2018 01:59:21 PM Tải về