Today | Last 7 days | Last 30 days Lĩnh vực thông báo
STT Số TBMT Bên giao thầu Tên gói thầu Thời điểm
đăng tải
Thời điểm
đóng thông báo
Trạng thái
1 TBMT2019-0114 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT ĐÁ MẶT BẾP SOLID SUFACE
Thi Công Xây Lắp
18/07/2019 23/07/2019 Tham gia
2 TBMT2019-0113 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TỦ BẾP
Thi Công Xây Lắp
18/04/2019 24/04/2019 Đã đóng
3 TBMT2019-0112 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
CUNG CẤP VÀ THI CÔNG HOÀN THIỆN HỘI TRƯỜNG ĐA NĂNG
Thi Công Xây Lắp
18/03/2019 20/03/2019 Đã đóng
4 TBMT2019-0111 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP VÀ INOX
Thi Công Xây Lắp
27/02/2019 04/03/2019 Đã đóng
5 TBMTVT2019-0228 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
KHO XƯỞNG CÔNG TY
Cung cấp thép hộp
Sắt Thép Các Loại
05/01/2019 08/01/2019 Đã đóng
6 TBMT2019-0110 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT CỬA SẮT CHỐNG CHÁY
Thi Công Xây Lắp
03/01/2019 10/04/2019 Đã đóng
7 TBMTVT2019-0224 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II
Cung cấp bản mã gia công, nhúng nóng theo yêu cầu .
Sắt Thép Các Loại
02/01/2019 26/01/2019 Đã đóng
8 TBMT2018-0109 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
CUNG CẤP VÀ THI CÔNG CHỐNG THẤM
Thi Công Xây Lắp
19/12/2018 24/12/2018 Đã đóng
9 TBMT2018-0108 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT CỬA GỖ, CỬA GỖ CHỐNG CHÁY
Thi Công Xây Lắp
14/12/2018 18/12/2018 Đã đóng
10 TBMT2018-0107 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
CUNG CẤP VÀ THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO
Thi Công Xây Lắp
13/12/2018 22/12/2018 Đã đóng
11 TBMTVT2018-0221 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
03/12/2018 10/12/2018 Đã đóng
12 TBMTVT2018-0220 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG
ĐÈN DÂN DỤNG
Thiết Bị Điện Dân Dụng
03/12/2018 03/12/2018 Đã đóng
13 TBMT2018-0106 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD (GIAI ĐOẠN 1)
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 100 m3/ngày đêm
Hạ tầng kỹ thuật
03/12/2018 03/12/2018 Đã đóng
14 TBMTVT2018-0218 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1
Cung cấp thép V50 mạ kẽm nhúng nóng
Sắt Thép Các Loại
27/11/2018 19/12/2018 Đã đóng
15 TBMTVT2018-0217 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH

26/11/2018 29/11/2018 Đã đóng
16 TBMTVT2018-0212 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1
Cung cấp thép V50 mạ kẽm nhúng nóng
Sắt Thép Các Loại
16/11/2018 26/11/2018 Đã đóng
17 TBMTVT2018-0211 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ MÁY TANIFOOD -GIAI ĐOẠN 1
ĐÈN SÂN VƯỜN
Thiết Bị Điện Dân Dụng
15/11/2018 14/11/2018 Đã đóng
18 TBMT2018-0104 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp thiết bị hệ thống Camera
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
12/11/2018 19/11/2018 Đã đóng
19 TBMT2018-0105 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH
Cung cấp thiết bị hệ thống âm thanh
Cung cấp & Thi Công Hệ Thống ME
12/11/2018 19/11/2018 Đã đóng
20 TBMTVT2018-0210 Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
NHÀ LÀM VIỆC VIỄN THÔNG TÂN PHONG
Cung cấp thép xây dựng
Sắt Thép Các Loại
07/11/2018 17/11/2018 Đã đóng
Trang 1 của 10 / 196